Szakápolás

Milyen előnyökkel jár Önnek?

   • Ön vagy hozzátartozója előbb elhagyhatja a kórházat, vagy elkerülheti a fekvőbeteg intézeti ellátást
   • Személyre szabott ápolást kap
   • Megszokott otthoni környezetben gyógyulhat
   • A család közelsége segíthet Önnek
   • Rövidebb lábadozási időt és gyorsabb gyógyulást érhet el.
   • A szolgáltatás térítésmentes 

 

Mi az otthoni szakápolás célja?

Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető,  időtartama lerövidíthető, illetve a beteg gyógyulási folyamata javítható.

A szolgáltatás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a biztosított egészségi állapota miatt a kezelő orvosa - a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett - az otthoni szakápolást az arra rendszeresített nyomtatványon elrendelte.

A biztosított otthonában végezhető - állandó orvosi felügyeletet nem igénylő - gyógyító tevékenységeket elrendelheti a háziorvos saját kezdeményezésre, vagy intézeti zárójelentés alapján.

Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységet legfeljebb 14 vizitre lehet elrendelni, amely a jogszabályban rögzített feltételek szerint megismételhető.

Az otthoni szakápolási szolgáltatók az OEP-el kötött finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatónál, vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni.

Az ellátás keretében a beteg ellátására naponta egy vizit számolható el. 

 

Kik végezhetnek otthoni szakápolást?

Felkészült, tapasztalt szakembereink a jogszabályban előirt végzettségekkel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Munkatársaink arcképes igazolvánnyal látjuk el. 

 

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok

   • Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.
   • A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
   • Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
   • Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.
   • Baleseti- és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
   • Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.
   • Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
   • Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:
   • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
   • mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
   • hely- és helyzetváltoztatás segítése.
   • Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:
   • UH inhalálás, légzésterápia,
   • szívó alkalmazása,
   • oxigénterápia.
   • Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
   • A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.
   • Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.
   • Otthoni parenterális táplálás végzése 

 

Jogszabályok:

   • 20/1996.(VII.26.) NM rendelet
   • 43/1999. (III.3.) Korm. Rendelet